Share

Kortermaja renoveerimine

Kortermaja renoveerimine

Kortermaja renoveerimine

Kortermaja renoveerimine

Kortermaja renoveerimine on mahukas protsess, mis kindlasti tasub ennast ära, parandades maja välisilmet ning tõstes kinnisvara väärtust, kuid enne kortermaja renoveerimistööde alustamist tasub kortermaja hetkeolukorra seisundit kontrollida.

Kortermaja renoveerimiseks tuleb alustada projekteerimisest, et koos spetsilistidega kaardistada ära, milliseid töid oleks vaja kortermaj renoveerimiseks teha ning mis listööd sellega kaasnevad.

Kortermaja renoveerimise tööd

Kortermajade renoveerimise puhul on suur hulk erinevaid töid, mis tuleb ära teha. Kindlasti ei ole mõtet võtta fassaadi renoveerimist ette poolikult, tehes korda näiteks ainult kortermaja küljefassaad.

Esmalt tuleks mõelda kortermaja ventilatsioonile, kuidas see renoveerida nii, et kortermaja sisekliima muutuks paremaks ning kindlasti ei tekiks niiskusega probleeme- seened ja hallitus. Tuleb mõelda kuidas korraldada kortermajas õhuvahetus ja ventilatsioon.

Lisaks ventilatsioonile tasub mõelda ka küttelahenduste peale. Uute ja säästlikumate küttelahendustega on võimalik hoida kokku igakuiste küttekulude pealt, mis on kortermajades sageli üheks suurimaks kuluks, eriti kui maja on halvasti soojustatud. Küttelahenduste puhul tasub alati spetsialistiga konsulteerida, kas mõistlik on vana küttelahendus renoveerida või paigaldada uus. See sõltub suuresti maja vanusest ja olukorrast.

Kortermaja renoveerimistööde etapid:

1. Remondifondi kogumine
2. Renoveerimise otsus korteriühistu üldkoosolekul
3. Millises mahus renoveeritakse- finantsiliste võimaluste kaardistamine
4. Kortermaja renoveerimise projekteerimine
5. Projekti põhjal hinnapakkumiste küsimine
6. Sobiliku koostööpartneri valimine üldkoosolekul

Kortermaja renoveerimise teenused

• Kortermaja renoveerimine
• Korterelamute renoveerimine
• Välispiirete renoveerimine
• Kortermaja soojustamine

Kortermaja renoveerimine
Kortermaja renoveerimine
Kortermaja renoveerimine