Share

Fassaadide soojustamine

Fassaadide soojustamine

Fassaadide soojustamine

Fassaadide soojustamine

Fassaadide soojustamine on muutumas üha olulisemaks ka vanemate majade puhul, mis on ehitatud ajal, mil soojustusmaterjalid ja tehnoloogiad ei olnud niivõrd head. Kui maja fassaad on soojustamata või halvasti soojustatud kajastub see eelkõige suurtes küttekuludes.

Korralikult ja kaasaegseid materjale kasutades on võimalik fassaad soojustada nii, et küttekuludelt on võimalik kokku hoida ligi 50%. Samuti on fassaadi soojustamine oluline, et tagada maja pikk eluiga ning muude, suuremate niiskuse ja ilmastikust tingitud probleemide ilmnemine.

Fassaadi soojustamise materjalid

Fassaadi soojustamise puhul on oluline valida parimad materjalid. Erinevaid tootjaid on mitmeid ning sobiliku leidmine võib omal käel olla üpriski keeruline. Meie spetsialistida kasutavad ühel objektil alati ühe tootja materjale, see aitab ära hoida segadust ning tootjapoolse garantii kaotust. Fassaaditöid saab teha nii talvel kui ka suvel, kuid siinkohal tasub silmas pidada materjalide omadusi. Mõned materjalid ja segud on mõeldud suvetingimustesse, teised talve. Võimalus on fassaadi soojustada mõlemal aastaajal, kuid oluline on läbi mõelda töö teostamise tehnikad ja vajalikud materjalid, et hiljem ei tekiks probleeme valede materjalide kasutamise pärast.

Fassaadi soojustamise ettevalmistustööd

Enne fassaadi soojustamist tuleb teha ettevalmistustööd, et aluspind oleks puhas ja soojustamiseks valmis. Esmalt tuleb aluspind kruntida ning seejärel liimida penoplast ja soojustuse kleepimine. Soojustuse paksus sõltub suuresti majast ning selle konkreetse paksuse oskavad igal objektil öelda meie kogenud spetsialistid.

Meie spetsialistid saavad pakkuda abi hoonete fassaadi soojustamise ja renoveerimisega. Sellega anname kindlustunde, et hoone püsib soojana ja küttekulud on madalamad pikkadeks aastateks.

Fassaaditööde teenused

• Fassaadide renoveerimine
• Fassaadide soojustamine
• Fassaadide krohvimine
• Fassaadide värvimine
• Puitfassaadide ehitamine

Fassaadide soojustamine