KÜ Tööstuse 87, 2007

Fassaadi soojustamine. Kokku 630 m2

Katuse renoveerimine. Kokku 790 m2

Sissetööd. Kokku 470 m2

KÜ Tööstuse 87 KÜ Tööstuse 87

KÜ Tööstuse 87 KÜ Tööstuse 87