KÜ Sõle 55a, 2007

Fassaadi soojustamine. Kokku 2330 m2

Katuse renoveerimine. Kokku 650 m2

Sissetööd. Kokku 120m2

Sõle 55a Sõle 55a

Sõle 55a Sõle 55a