KÜ Kutise 11, Saue, 2012

Katuse soojustamine. Kokku: 750 m2

Fassaadi soojustamine. Kokku: 1850 m2

Kutise 11 Kutise 11 KÜ Kutise 11 KÜ Kutise 11 KÜ Kutise 11 KÜ Kutise 11